Vinter

December, Januar & Februar

Om vinteren er de kønsmodne ørreder trukket op i åerne for at gyde. Men du kan stadig træffe blanke, ikke kønsmodne, ørreder i fjorden. Det kan være små ”grønlændere”, eller store ”overspringere”.

Grønlændere er mindre, ikke kønsmodne fisk, der kun har levet nogle år – og derfor ofte er under målet. Men det hænder også, at grønlændere sniger sig over målet – og så er det en dejlig spisefisk.  Overspringere er ørreder, der af en eller anden grund har valgt ikke at gyde det pågældende år. Måske naturens reserve, hvis der skulle gå noget galt oppe i det ferske vand.

Om vinteren er der også stor risiko for, at du fanger en ”nedgænger”, der en fisk, som har været oppe i en å for at gyde. En nedgænger er som regel mager og har flossede finder. Selvom det er tilladt at tage sådan en fisk med hjem efter fredningsperioden er ophørt den 15. januar bør en nedgænger altid genudsættes – ikke mindst fordi den ikke har nogen værdi som spisefisk. Desuden vil den være meget sjovere at fange, når den har ædt sig stor og tyk engang til foråret.   

Fiskeriet i vintermånederne skal koncentreres om det inderste af fjorden. Når vandtemperaturen falder, nedsættes havørreders stofskifte, og de befinder sig dårligt, hvor saltholdigheden i vandet er høj. Derfor trækker de ind mod områder, hvor saltholdigheden i fjorden er lavere; blandt andet hvor der er undersøiske kilder og områder tæt ved udløb af små bække eller åer. Her er det dog vigtigt, at du naturligvis respekterer fredningsbælterne, der enten er helårlige eller gælder fra 16. september til 15. marts. Se oversigt over fredningsbælterne på http://naturerhverv.dk/fiskeri/lyst-og-fritidsfiskeri/fredningsbaelter/.

På grund af fiskenes lave stofskifte er de om vinteren også langsommere end normalt. Derfor handler det om at fiske så langsomt som muligt, og samtidig bruge småt endegrej – enten små fluer eller små blink.