Love og regler

Når man går på "jagt" efter én af fjordens mange fisk er der en række love og regler, som man skal være opmærksom på. Udover bl.a. fredningstider og mindstemål er der også en række uskrevne regler, som tager hensyn til både fiskene, andre lystfiskere og lodsejere.