Ål

Ålen er en stærk truet fisk – ikke kun i Mariager fjord, men på verdensplan. Derfor er der indført skrappe regler for fritids- og erhvervsfiskere, ligesom stangning og blusning er forbudt. Som lystfisker med stang og snøre er det fortsat tilladt at fange og hjemtage ål, men da bestanden af ål kun er 1 % af, hvad den var tidligere, hjælper selv små tiltag. Derfor bør man som lystfisker måske overveje, om man ikke skal prøve at overliste andre fisk i fjorden end netop ålen.

Mindstemål: 40 cm.
Fredningstid: For lystfiskere med snøre og krog er der ingen fredningstider på ål.