Fjordens ørreder

Havørred og fjordørred er samme fisk, blot med den forskel, at fjordørreder bliver i selve fjorden og ikke vandrer til havs.

Fjordørrederne udmærker sig ved at være mere end velnærede og i øvrigt utroligt smukke med deres rødlige, brunlige og gullige skær. De fleste af fiskene er i størrelsesordenen 40 – 60 cm. Konditionsfaktoren er ofte helt oppe at ringe mellem 1,4 – 1,6 og er yderst sjældent under 1,1. Det gør naturligvis ørrederne til ukuelige fightere, og som en ekstra bonus så smager en velnæret fjordørred ofte bedre end en klassisk havørred! En fjordørred omkring de 3-4 kilo må siges at være af de større af slagsen.

Havørreder er havvandrende og mere blanke. Samtidig kan de blive betydeligt større end de ørreder, der vælger at blive i fjorden.

Mindstemål: 40 cm
Fredningstid: 16. november – 15. januar
Fredningen gælder fisk i gydedragt, hvilket vil sige ”farvede” fisk. Hannen kendes nemt på den mørke gyldne farve og krogen i undermunden, hvorimod hunnen er kedelig grå (ikke blank), og for begge køn gælder, at der ikke er løse skæl. I fredningsperioden må kun helt blanke fisk med løse skæl hjemtages, skønt det kan være vanskeligt at skelne en fjordørred fra en farvet ørred. Er du i tvivl, om en fisk er farvet eller blank, så lad tvivlen komme fisken til gode.

Steelheads

Steelheads er den officielle amerikanske betegnelse for en regnbueørred, der givet er undsluppet fra dambrug og er blevet til havfisk. Fisken er som regel sølvblank.
Mindstemål: Ingen. Fredningstid: Ingen