Fisketegn

Alle mellem 18 og 65 år skal have et gyldigt fisketegn for at fiske i salt- eller ferskvand. Fiskeri i Put & Take søer er dog undtaget.

Fisketegnet kan erhverves med 3 gyldighedsperioder; dagskort, ugekort eller årskort. Indtægterne fra fisketegnet anvendes til fiskepleje. Fisketegnet kan erhverves på turistkontorerne, posthuse, grejforretninger og på www.fisketegn.dk