De uskrevne regler

Udover de formelle regler er der en række uskrevne regler for lystfiskere, som også altid bør overholdes:

  • Vis naturen respekt. Det er dig, der er gæsten, så respekter fauna, afgrøder og dyreliv
  • Hvor der er opsat skilte med indkørsel forbudt eller lignende skal dette naturligvis respekteres
  • Adgangen til visse steder af Mariager fjord sker via privat veje, hvor lodsejere viser stor gæstfrihed og velvillighed. Vis derfor maksimal hensyn
  • Ryd altid op efter dig
  • Vis hensyn ved parkering. Benyt så vidt muligt P-pladser, og spær ikke småveje
  • Hold afstand til andre lystfiskere, hvilket særligt gælder ved vadefiskeri efter ørreder. Da vadefiskeri er aktivt, så læg altid mærke til, hvilken vej lystfiskeren bevæger sig
  • Det er god tone ikke at fiske med mere end højst to stænger pr. lystfisker ad gangen
  • Støder du på større stimer af små havørreder eller smolt, så skift plads. Fortsætter du med at fiske, er der stor risiko for at mange af dem dør efter afkrogning og genudsætning. Store stimer af små havørreder og smolt forekommer særligt om foråret, og ofte er det nok at flytte sig nogle få hundrede meter

Rammer du en helt fantastisk fiskedag – og du fanger mange fisk over målet – så genudsæt også fiskene over målet, eller stop når du har fanget rigeligt til fryseren.