Andre gode fiskepladser

Udover selve Mariager fjord er der massevis af andre fiskeperler i området.

Her får du en kort gennemgang:

Kattegat – kysten
Kysten fra Als Odde og nordpå rummer på udmærket fiskeri – både efter fladfisk, ørreder, makrel og hornfisk. På grund af det lave vand over lange strækninger, er det dog klart at foretrække, at fiske fra en jolle.

Kattegat ved molerne i Øster Hurup
Ved molerne på den stemningsfulde havn i Øster Hurup er der et glimrende fiskeri efter hornfisk og makreller. Hornfiskene ankommer i forårsmånederne, mens makrellerne først dukker op midt/sidst på sommeren.

Indimellem overlistes der også lidt fladfisk på bundsnøre, ligesom der også fanges havørreder og multer fra molen. Men det klart bedste fiskeri er efter hornfisk og makreller. Mindstemålet på makrel er 30 cm, og der er ingen fredningstid. 

Glenstrup sø
Glenstrup sø, beliggende parallelt med Mariager fjord lidt syd for Hobro, er Nordjyllands største sø.

Søen ligger i den tunneldal, der er skabt af smelteis, som strækker sig fra Kastbjerg, gennem Glenstrup og videre til Tjele Langsø.

Søen byder på en fantastisk natur og et rigt fugle- og fiskeliv, og er derfor en meget attraktiv fiskeplads. Fiskearterne i søen tæller blandt andet søørreder, gedder, aborrer og helt.

Bestanden af søørreder stammer fra den oprindelige stamme i Skals å – og der er landet mange flotte søørreder i tidens løb. Blandt andet én på næsten 8 kilo tilbage i 1987. Mindstemålet på søørreder er 40 cm, og fisken er fredet fra den 16. november til 15. januar.

Gedderne fanges også i stort tal og i pæne størrelser. Den lunefulde og glubske rovfisk har et mindstemål på 40 cm, og den er fredet i april måned, hvor den gyder.

Aborrerne hugger også lystigt på de fleste former for agn, og kan nå en rigtig flot størrelse i Glenstrup sø. Der er ingen mindstemål og fredningstider på denne velsmagende fisk.

Helten er også en fantastisk spisefisk. Helten holder primært til i den østlige ende af søen, og er nemmest at fange om vinteren, hvor der er isvintre og der kan dyrkes isfiskeri. Helten har et mindstemål på 36 cm og er fredet fra den 1. november til 31. januar – så selvom fiskeriet er bedst om vinteren, så skal fredningen naturligvis respekteres.

Du kan købe dagkort til Glenstrup Sø hos MB Jagt & Fiskeri, Erhvervsparken 11, 9500 Hobro, tlf. 98 55 70 28 eller på turistkontorerne i Hobro og Mariager samt hos en række lodsejere ved søen.

Flere steder ved søen kan du også leje en jolle, blandt andet hos: Søren Andersen, Holmgårdsvej 6, Holmgård, 8990 Fårup. Tlf. 40 47 66 88.

Endelig er det også muligt at leje en række hytter, lejligheder og værelser langs søen.

Læs eventuelt mere om Glenstrup Sø på www.hobro-sportsfiskerforening.dk

Villestrup å
Villestrup å har sit udløb på nordsiden af fjorden, og er en ægte kalkstrøm i et smukt landskab.

De seneste år har man nedlagt en række dambrug langs åen, og i stedet reetableret sving og fordybninger. På sin 20 kilometer lange vej til fjorden ”beriges” åen desuden af mange små tilløb og trykvandskilder – og er et enestående stykke natur i sig selv med et fantastisk insekt- og dyreliv. 

Fiskemæssigt kan der fanges bækørreder, regnbueørreder og trækkende havørreder.

Hadsund Sportsfiskerforening har fiskeretten til Villestrup å, men optager p.t. ikke flere medlemmer. 

Kastbjerg å
På sydsiden af Mariager fjord finder vi den idylliske Kastbjerg å, der har sit udløb cirka 3 kilometer vest for Hadsund ved Å Mølle og snor sig cirka 20 kilometer i en smal ådal.

Åen huser primært bækørreder og trækkende havørreder. Umiddelbart sælges der ikke fiskekort til åen, men prøv at spørge hos lokale landmænd og lodsejere.

Øvrige fiskemuligheder
Udover de mange fiskemuligheder, der er i Ferielandet Mariager fjord, er der ikke langt til mange andre spændende fiskesteder – eksempelvis til vestkysten, Limfjorden, Randers fjord, Djurslands kyster eller de mange søer og åer i både nord og syd.

Forhør om mulighederne på turistkontorerne.

Gode fiskepladser i Ferielandet Mariagerfjord