6. Løvdal

Fiskepladsen Løvdal ved Mariager Fjord

Løvdal er et smukt område, hvor der fiskemæssigt er stor vanddybde, ringe plantevækst, frisk strøm og en fast stenbund, der virker tillokkende på ørreder og hornfisk. Et sted, hvor der er landet mange flotte fisk. Bemærk det helårlige fredningsbælte, der er ved indgangen til Høllet og Kielstrup sø. Se fredningsbælte på http://naturerhverv.dk/fiskeri/lyst-og-fritidsfiskeri/fredningsbaelter/.

GPS: 56.66708, 9.96542

Tilgængelighed
«««