28. Overgård

Fiskepladsen ved Overgaard, på sydsiden af Mariager Fjord - vhor fjorden møder Kattegat

En vanskelig fiskeplads at besøge, da adgangsforholdene ved Overgård Gods er begrænsede og med en del restriktioner. Men tager du udfordringerne op - eller kommer du i båd fra vandsiden - udgør digerne ud mod fjorden en god strækning for fiskeri efter trækkende havørreder. Du skal naturligvis respektere adgangsforholdene.

GPS: 56.700807,10.311484

Tilgængelighed
«