13. Lovnkærgaard

Fiskepladsen Lovnkærgaard ved Mariager Fjord

En af de sidste gode og tilgængelige fiskepladser på nordsiden inden fjordens udmunding i Kattegat. I en stor bue skærer sejlrenden sig tæt på områdets diger, og der er landet mange flotte fisk på strækningen. Havnøvej løber mindre end 200 meter fra fjorden, så det er let at parkere i rabatten eller skovkanten. Skilte og begrænsede lokale adgangsforhold skal altid respekteres. 

Bemærk et helårligt fredningsbælte, som kan se her http://naturerhverv.dk/fiskeri/lyst-og-fritidsfiskeri/fredningsbaelter/.

Tilgængelighed
««